HomelessAnja, teksty z września 2010 roku

5 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Czas wy­susza uczu­cia, lecz nie os­tudza pamięci. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 18 września 2010, 20:01

Kar­diolog codzien­nie ma walentynki. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 września 2010, 14:09

Naj­pierw pow­sta­je małe oświece­nie. Po­tem próbu­jesz ub­rać to w słowa. No i ma­my cytat. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 września 2010, 18:19

A ja chciałabym być księżycem. Nikt nie może go do­sięgnąć dłonią, zmienić, dla wszys­tkich jest ta­ki sam, bez względu na wiek, sta­tus ma­terial­ny, równie je­dyny i piękny pew­nie przez brak konkurencji. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 4 września 2010, 17:50

Cier­pienie za­myka us­ta. Więc jeżeli jest ja­kaś równo­waga w świecie dlacze­go jed­ni mil­czą a in­ni nie przes­tają mówić? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 września 2010, 20:57

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność