HomelessAnja, teksty z sierpnia 2010 roku

5 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Seks jest jedną z tych rzeczy które wy­korzys­tu­jemy aby na mo­ment uwie­rzyć, że w swoim ciele nie jes­teśmy aż tak samotni. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 sierpnia 2010, 13:15

Człowiekiem może i rządzi rzeczow­nik, ale to przy­miot­nik na­daje mu ja­kieś znaczenie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 sierpnia 2010, 14:37

Większość zaw­sze była normą. Szko­da, że nie z per­spek­ty­wy czasu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 sierpnia 2010, 12:02

I oto jed­no ze skraj­ności uczuć. Wspom­nienie la­ta naj­bar­dziej bo­li głęboką zimą. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 sierpnia 2010, 04:43

Wi­nić czas za to, że prze­minął to jak os­karżać matkę za to, że nie urodzi­liśmy się kimś innym. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 16 sierpnia 2010, 00:05

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność