HomelessAnja, teksty z grudnia 2009 roku

1 tekst z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Prze­bacze­nie już daw­no skryło się za re­gula­minem współczes­ne­go kocha­nia, przed cisnący­mi w nie gra­nata­mi ludzkiej bez­radności i zagubienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 grudnia 2009, 14:01

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność