HomelessAnja, teksty ze stycznia 2011 roku

3 teksty ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Miłość to wal­ka sa­mobójców o przetrwanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 stycznia 2011, 01:45

Pus­te wie­czo­ry to te wyem­pa­cyno­wane zacho­dy słońca pod­czas których ni­kogo się nie kocha i ni­kogo nienawidzi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 stycznia 2011, 22:52

Prędzej czy później zos­ta­wimy od­ciski palców na klam­ce którą po­win­niśmy na­cisnąć i wte­dy będą na­zywać to nies­pełnioną miłością. 

aforyzm dnia z 7 września 2011 roku
zebrał 96 fiszek • 15 stycznia 2011, 19:39

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność