HomelessAnja, teksty z października 2011 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Wspom­nienia w końcu stracą swą przej­rzys­tość, praw­da sta­nie się wątpli­wa, a Ci z który­mi sy­pialiśmy, od cza­su do cza­su zaszczycą obec­nością nasze sny. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2011, 23:20

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność