HomelessAnja, teksty z kwietnia 2010 roku

4 teksty z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Człowiek afiszujący się swoją mądrością ze skłon­nościami ego­cen­tryczny­mi to w is­to­cie ktoś, kto daw­no już przes­tał wie­rzyć w to, że coś wie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 kwietnia 2010, 19:07

Między krawężni­kiem wątpli­wości, na przys­tanku niepew­ności przy bil­bordach naiw­ności, z dźwiękiem kliszy pomóż mi usłyszeć stu­kot ludzkich słów. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 kwietnia 2010, 15:50

His­to­ria nie umiera, a lu­dobójstwo nie za­myka list poległych. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 kwietnia 2010, 11:04

Dlacze­go, py­tasz. Bo wczo­raj jest klatką w pa­mięci, jest pew­nością, że było- a jut­ro, wy­wieje Cię wiatr z koszul, w pra­niu schnąć będą czys­te skar­petki, na szaf­ce w kuchni po­midor zgni­je, jut­ro, może nie będzie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 kwietnia 2010, 16:47

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność