HomelessAnja, teksty z grudnia 2011 roku

4 teksty z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Pot­rze­buje­my długich sym­fo­nii na sce­nariusz życia; i jeszcze dłuższych na je­go mil­czące luki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 grudnia 2011, 14:10

Ewi­den­tnym ewe­nemen­tem ego­cen­tryz­mu jest szczęście, które­go wszys­cy pragną, choć przy­bywa na krótko i od­chodzi z hu­kiem, po­zos­ta­wiając po so­bie potężne echo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2011, 16:43

Film to przeszłość z setką uwie­cznionych błędów, teatr- rzeczy­wis­tość obłędna w swych niedoskonałościach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2011, 00:30

Ty­le książek co wy­ciągniętych dłoni, i his­to­rii- co złapa­nych spojrzeń. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 grudnia 2011, 16:55

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność